>Udsat pighvar genfanget


For ni år siden blev der udsat små pighvarrer i Vejle Fjord.
Læs mere

Mangel på ørredyngel i Gudenåen


Fiskeundersøgelser i Gudenå ved Tørring har vist, at bestanden af stallinger er meget lille, og at der mangler ørredyngel. Før årtusindskiftet var der mange stallinger i Gudenå ved Tørring.
Læs mere

Resultat af ørredudsætninger


Ørredfangsterne i Isefjorden bliver undersøgt.
Læs mere

Hvor kommer havørreden fra?


Når en fisker har fanget en havørred, kan man så afsløre, om ørreden kommer fra et dansk vandløb og helt specifikt fra hvilket vandløb? Lystfiskere fanger mange havørreder ved de danske kyster, og ofte bliver der spekuleret på, hvor disse havørreder mon kommer fra. Forskerne ved DTU Aqua vil gerne besvare dette spørgsmål og er derfor gået i gang med at indsamle prøver fra havørreder fanget rundt om Sjælland, Møn og Bornholm.
Læs mere

Brakvandsgedder i Tryggevælde Å


De lystfiskere, der fisker i Tryggevælde Å, har mange meninger om, hvorvidt åens gedder går ud i brakvand, men hidtil har vi ingen konkret viden haft.
Læs mere
Om os | Site Map | Sikkerheds politik | Kontakt os | ©2004 Lystfiskeri.dk