HavålHavål
(Conger conger)


Den suverænt største af alle de mange ålearter. Mere end 75 kg tung og 3 m lang kan den blive, og fisk på op til 2 m landes regelmæssigt. I modsætning til den almindelige ål, som fødes i saltvand og vokser op i ferskvand, lever havålen hele sit liv i havet. Fælles for begge arter er dog, at de dør efter gydningen.Havålen foretrækker klippebund, hvor den kan gemme sig i sprækkerne, og er derfor ikke almindelig i danske farvande. Hovedudbredelsen er farvandene omkring Irland, England, Spanien og Portugal. Ikke mindst store skibsvrag er yndede tilholdssteder for havålene.Havål har groft kød, der bedst spises i røget tilstand.

 

Fangstmetode

Havålen er en meget populær sportsfisk, hvor den forekommer. Den kan blive stor, og den er uhyre stærk at have på krogen. Der er tale om lyssky fisk, der bedst fiskes i døgnets mørke timer. Og altid på en kraftig bundsnøre med stålforfang foran 10/0 krogen, da havålen har mange og spidse tænder.For fiskeren gælder det om at sætte hårdt mod hårdt fra første sekund, da havålen ellers altid får sat sig fast på bunden. Selve hugget er imidlertid forsigtigt, og modhugget skal ikke falde, førend fisken virkelig har taget agnet. Under fighten snor og vrider havålen sig, så forfang og fisk ofte vikles uhjælpeligt sammen.

Fredning

Ingen officiel fredningstid.

Midstemaal

58 cm.
Om os | Site Map | Sikkerheds politik | Kontakt os | ©2004 Lystfiskeri.dk