BækørredBækørred
(Salmo trutta fario)


Den rødplettede bækørred forekommer naturligt i de allerfleste rene vandløb i Danmark. Bækørreden er standformen af ørreden og dermed samme biologiske art som søørred og havørred.Bækørreden er en relativt langsomt voksende fisk, som derfor ikke tåler noget stort fiskepres. Flere og flere genudsætter derfor de rødplettede bækørreder, så der også er noget at komme efter næste gang. Fisk over kiloet er sjældne.Der er kun én fisk per standplads, og selv større vandløb kan derfor let udfiskes totalt. Det er sket mange steder.

 

Fangstmetode

Bækørreden kan fanges ved medefiskeri, på spin eller med flue. Medefiskeren bruger orm, der i mindre vandløb fiskes på en løs line – i større vandløb med flåd og bly. Sørg altid for at bruge så stor en krog – typisk 1/0 eller større - at undermålsfisk ikke kan sluge krogen.Spinnefiskeren bruger fortrinsvis små 3-7 grams spinnere fisket opstrøms gennem grøderenderne – en effektiv metode i sommerhalvåret - eller flydende 5-7 cm lange woblere fisket nedstrøms under udhængende grene og træer eller underskårne brinker.Fluefiskeren kan bruge vådflue, streamer, tørflue eller nymfe fisket på klassisk vis.

Fredning

16/11 - 15/1.

Midstemaal

30 cm. i ferskvand.
Om os | Site Map | Sikkerheds politik | Kontakt os | ©2004 Lystfiskeri.dk