Bollerup

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
Lokalrapportør :René Abrahamsen
Ingen Beskrivelse
Reporter : René Abrahamsen
E-mail : rene.abrahamsen@privat.dk
Jer er en årgang 62 og fisker meget ved Ryå og ved Limfjorden efter sild hornfisk og ørred.Er formand for fiskeklubben Snøren Gug og fisker også meget på det gule rev i sommer halvåret.