Egens Vig

Benyt Waders.Typisk vinterplads. Der kan fiskes hele vigen rundt med godt resultat. I bunden af vigen består bunden hovedsageligt af ålegræs med enkelte blæretangsbuske. Denne bundtype fortsætter hele vejen ud til højre mod Vrinners. Til venstre i vigen kommer der et langt muslingerev, som der kan fiskes langs hele vejen ud af vigen. Bunden her består ligeledes hovedsageligt af ålegræs med enkelte blæretangsbuske. Længere ude af muslingerevet skifter bunden karakter til mere stenet, og med enkelte blæretangsbuske. Samtidigt bliver der mere lavvandet med enkelte dybe huller.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Bjørn Sørensen
I Rønde by drejer du af mod kalø Slotsruin. Følg vejen forbi Slotsruinen og havnen i Nappedam. Drej til Højre mod Vrinners og Knebel. Følg vejen op over en lille bakke indtil du får udsigten over Egens vig. Du kan vælge at parkere nede ved bundgarnsfiskerne lige efter bakken, eller du kan vælge at køre over på den anden side af vigen og parkere ude langs grusvejen. I begge tilfælde gælder, at du skal parkere hensynsfuldt.
Reporter : Bjørn Sørensen
E-mail : bs_fly@msn.com
Hejsa - Jeg er 38 år og har fisket nu i ca. 35 år.Mit fiskeri er meget alsidigt. Lidt groft sagt fisker jeg efter alt - med alt!Hovedvægten af mit fiskeri er kystfiskeriet med flue- eller spinnestangen.Men udover kysten bruger jeg i løbet af en sæson tid på at fange; Å-havørred Bækørred P&T Ørred Stalling Skalle Gedde Torsk Sej Multer og Sild.Det seneste skud på stammen er bådfiskeriet som jeg skal til at udforske i Århus bugten både mede - pirke- og dørgefiskeri.Ved siden af fiskeriet binder jeg fluer støber/maler blink og laver diverse andre grejtilpasninger som mine "evige" eksperimenter med skydehoveder til mine fluestænger.Hvis du har nogen spørgsmål til grej fiskemetoder eller fiskepladser så er du velkommen til at sende mig en mail.Knæk og Bræk