Gals Klint

Der fiskes fra skrænterne og til venstre. Der er meget dybt under land så vadefiskeri er besværlig. Der er chance for grov ørred i vinter månederne. Forårs månederne kan også kaste en fisk eller to af sig. Da det er en strømrig plads er den også oplagt til sommerfiskeri.

Lokalrapportør :Michael Møller
Kommer man fra Jylland af den gamle lillebæltsbro tager men første vej til højre Galsklintvej. Den fortsætter man ad til campingpladsen, hvor der parkeres udenfor på parkeringsplads. Derfra går man forbi campingpladsen hen til skrænterne.
Reporter : Michael Møller
E-mail : skarven@tiscali.dk
Hej. Mit navn er Michael jeg er 43 år har fisket på kysten siden jeg var 14 år mine fluer binder jeg selv jeg fisker mest med fluestang selvom bobleflådsfiskeri samt blink også bruges når forholdene er til det. Jeg fisker også efter havørred i åen samt ål i både å og havn.Knæk og bræk