Gjerrild Klint

Gjerrild Klint er velnok en af de bedste og mest besøgte kystpladser på Djursland. Der er dybt vand kun få meter fra strandkanten, hvor bunden veksler mellem sten – tang og sand, hvilket gør stedet velegnet for rovfiskene at jage. Dette giver fine muligheder for fangst af Havørreder og Torsk i foråret og efteråret samt Hornfisk i forsommeren. Desuden er der gode chancer for Fladfisk det meste af året. Fiskeriet efter Havørred og Torsk er bedst i den nordlige ende af Gjerrild Klint, hvorimod fiskeriet efter Fladfisk er bedst i den sydlige ende. Fiskeri fra båd efter Fladfisk er normalt meget givende, men vær opmærksom på vindretningen. Nordøsten vind umuliggør fiskeri fra mindre både, og i mange tilfælde endog fra stranden.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :John Fogh
Fra Randers køres ad vej 16 mod Grenå. Efter Ørum drejes til venstre mod Glesborg. I Glesborg køres mod Gjerrild. I Gjerrild køres mod Gjerrild Klint ad Krogen/Noldervej. Fortsæt ad Noldervej til Ræbækvej. Efter ca. 150 meter kan parkeres. Klinten ligger til højre for parkering.
Reporter : John Fogh
E-mail : johnfogh@tdcadsl.dk
Jeg hedder John Fogh Jensen og er 45 år. Jeg startede mit lystfiskeri som 7 årige langs Gudenåens bredder ved Randers. Efterhånden som jeg blev ældre blev lystfiskeriet udvidettil at omfatte såvel havfiskeri - kystfiskeri - fjordfiskeri samt naturligvis Å-fiskeriet. De senere år har jeg hovedsalig koncenteret mig om Djurslands kyst og Randers fjord efter Havørred Laks Hornfisk og Fladfisk. Hovedparten af mit fiskeri foregår med Spinner/Blink og Wobler. Dog krydres dette med lidt Sandormefiskeri efter Fladfisk og en sjælden gang lidt Fluefiskeri. Jeg er endvidere kommet i besiddelse af en mindre jolle med motor som jeg har tænkt mig skulle bruges til overflade trolling samt fladfiskeri langs ovennævnte kyst og fjord.