Grund (Vejle Fjord)

Strækket er ca. 600 meter langt. Bunden veksler mellem ålegræs, blæretang og muslingeklatter. Der findes på stykket to mindre rev, hvor der fiskes på og i badekarrene ved siden af. Pålandsvind og faldende vand er at foretrække, da det får fiskene tæt under land, hvor den forholdsvis rige vegetation byder på en mangeartet smådyrsfauna.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Henrik Andersen
Fra Vejle køres der ad hovedvej E3 mod Horsens, og der drejes til højre ad hovedvej 23 mod Juelsminde. Efter ca. 9 kilometer drejes der til højre af Grundvej, og man fortsætter på denne meget slyngede vej ca. 2½ km. Her ender man på en parkeringsplads som skal benyttes. Herfra er der ca. 15 minutters gåtur til kysten. Følg stien med den røde bom som fører sydpå igennem skoven. (Ikke stien som er markeret som cykelsti!!)
Reporter : Henrik Andersen
E-mail : toftum@tiscali.dk
Jeg er 37 år og har fisket siden jeg var dreng. Jeg fisker hovedsageligt ved kysten og om sommeren ved de danske åer. og her finder i mig både med blink og med flue. Det er overvejende ørreder jeg går efter men når sæsonnerne er til det fisker jeg også efter andre arter.Det sker også at jeg tager en tur til søer hvor det mest er fluefiskeriet der fascinerer mig og her går jeg oftest efter gedder og aborrer.