Helene Kilde

Godt fiskeri efter havørred. Affisk mellem høfderne inden vadning da ørrederne ofte går tæt mod land. Fisk ligeledes ved overgangen mellem sand og tang.

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Jimmy Pajbjerg
Fra Hillerød ad vej 267 nordpå mod Helsinge og Tisvildeleje. I T-krydset ved Tisvildeleje drejes til venstre mod Tisvildeleje. I Tisvildeleje. 4. stikvej på højre hånd før Tisvilde Hegn fører lige ned til Helene Kilde.
Reporter : Jimmy Pajbjerg
E-mail : lystfiskeri@webspeed.dk
Jeg har dyrket lystfiskeri så længe jeg kan huske. Som ung var det mest i de jyske åer og søer. Nu er der længere mellem turene som foregår primært ved kysterne. Var i 7 år den drivende kraft bag Jagt og Fiskeri på TV2s Tekst-TV. Og har arrangeret DM i Put & Take fiskeri et par gange.