Hellig Peder

Vadefiskeri, der dog er besværligt grundet mange sten og rullestensstrand på det meste af strækket. Til gengæld er der gode muligheder for havørreder, og det tiltrækker en del lystfiskere til denne plads. Der er dog et pænt langt stræk, så der kan være mange på pladsen, hvis man viser lidt hensyn. På strækningen er store stenblokke, sandbanker og skær blandet med tangområder. 30-40 meter ude er der 4-5 meter dybt. Bemærk fredningszonen fra 16/9 – 16/1 ved Kæmpeå. Fredningszonen gælder i dette tidsrum 500 meter på hver side af udløbet. Det er fra havnen ved Helligpeder og sydpå forbi udløbet og til 100 meter før udløbet af Ravnebæk. I fredningsperioden kan der fiskes nord for havnen eller ved Ravnebæk og sydpå. Der er ingen fredning ved Ravnebæk. Fiskeriet efter havørred er bedst fra medio januar og til slut april. I de øvrige måneder anbefales sen aften eller natfiskeri med enten spin- eller fluestang.

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Jimmy Pajbjerg
Fra Rønne køres ad vej 159 mod Hasle og Allinge. Ca. 1 km efter Hasle drejes til venstre ad Teglkåsvej mod Teglkås. Fortsæt et par km langs kystvejen til Helligpeder. Der kan parkeres forskellige steder langs vejen før den lille havn i Helligpeder.
Reporter : Jimmy Pajbjerg
E-mail : lystfiskeri@webspeed.dk
Jeg har dyrket lystfiskeri så længe jeg kan huske. Som ung var det mest i de jyske åer og søer. Nu er der længere mellem turene som foregår primært ved kysterne. Var i 7 år den drivende kraft bag Jagt og Fiskeri på TV2s Tekst-TV. Og har arrangeret DM i Put & Take fiskeri et par gange.