Ingstrup Mølle Fiskepark

Beliggende i smukt område i Tjele ådal i forbindelse med dambrug. Søen er på 4.000 m2 hvortil kommer et kunstigt anlagt åløb. Der udsættes jævnligt ørreder fra 0,5 til 8 kilo. Fiskekort købes ved selvbetjening.

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
Lokalrapportør :Jimmy Pajbjerg
Fra Viborg køres ad vej 16 mod Randers. Cirka 2 km uden for Viborg bygrænse drejes til venstre ad Fædalhøjvej mod Sønder Ingstrup. Fortsæt ad Fædalhøjvej til Ingstrup Møllevej og følg skilte mod søen/dambruget.
Reporter : Jimmy Pajbjerg
E-mail : lystfiskeri@webspeed.dk
Jeg har dyrket lystfiskeri så længe jeg kan huske. Som ung var det mest i de jyske åer og søer. Nu er der længere mellem turene som foregår primært ved kysterne. Var i 7 år den drivende kraft bag Jagt og Fiskeri på TV2s Tekst-TV. Og har arrangeret DM i Put & Take fiskeri et par gange.