Kregme (Hvide Klint)

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
Lokalrapportør :Peder Blond
Ingen Beskrivelse
Reporter : Peder Blond
E-mail : vita.pb@paradis.dk
Jeg er 54 år og har stort set fisket siden jeg var 10 år.Jeg er fluefisker og mit fiskeri foregår næsten udelukkende efter havørred og laks. Jeg fisker primærti Vejle og Kolding å men hvert år tages der ture til Ka-rup og Skjern å.I Norge har jeg fisket laks i 28 år mest i Møre-Romsdal men også i sydnorge i elvene Bjerkreim Ogna Figgjo Håelven samt Mandalselven. Jeg fisker endvidere hvert år i Mørrums-åen samt Atranved Falkenberg.Fisken du ser er havørred fra Vejle å - en rigtig "maj-springer" på 7 5 kg - 80 cm taget på flue.