Lild Strand

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
Lokalrapportør :Mikkel Christensen
Ingen Beskrivelse
Reporter : Mikkel Christensen
E-mail : mikkel_christensen@yahoo.dk
Allround fisker årgang 1975.Fisker primært efter havørred på kysten med spin eller flue. Derudover fisker jeg en del fra jolle i Limfjorden efter sild og hornfisk når der er sæson for det. Når tiden er til det bliver det også til lidt sø og å fiskeri efter gedde og ørred.