Lystrup Strand

Lystrup er en af de første pladser som de udtrækkende Havørreder og Laks fra Gudenåen og Randers Fjord når til i det tidlige forår. Dernæst er der trækkende stimer af ” Grønlændere ” omkring målet som er værd at fiske efter. Denne kyststrækning må siges at være rimelig fladvandet, dog med revler som har rimelig dybde. Det er ved disse revler fiskeriet mange gange foregår. Der forefindes også mindre områder med sten/muslinger og ålegræs, som kan holde på nogle blankfisk. Der kan endvidere drives Fladfiskeri – dette kræver dog en båd. Der indes ingen rampe på denne strækning.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :John Fogh
Fra Allingåbro køres ad vej 547 mod Vivild/Lystrup. I Lystrup køres mod Lystrup Strand ad Strandvejen. Fortsæt ad Strandvejen til Lystrup Strand og kysten. Drej til højre langs kysten og find parkeringsmulighed for enden af vejen.
Reporter : John Fogh
E-mail : johnfogh@tdcadsl.dk
Jeg hedder John Fogh Jensen og er 45 år. Jeg startede mit lystfiskeri som 7 årige langs Gudenåens bredder ved Randers. Efterhånden som jeg blev ældre blev lystfiskeriet udvidettil at omfatte såvel havfiskeri - kystfiskeri - fjordfiskeri samt naturligvis Å-fiskeriet. De senere år har jeg hovedsalig koncenteret mig om Djurslands kyst og Randers fjord efter Havørred Laks Hornfisk og Fladfisk. Hovedparten af mit fiskeri foregår med Spinner/Blink og Wobler. Dog krydres dette med lidt Sandormefiskeri efter Fladfisk og en sjælden gang lidt Fluefiskeri. Jeg er endvidere kommet i besiddelse af en mindre jolle med motor som jeg har tænkt mig skulle bruges til overflade trolling samt fladfiskeri langs ovennævnte kyst og fjord.