Øer Maritime Put & Take

Der fiskes i det anlagte havnebassin, som er en del af Øer Maritime Ferieby. Vandspejlet i havnebassinet/søen reguleres ved hjælp af bemandet sluse, der også fungerer som adgangsport for større og mindre både. Der fiskes således i saltvand. Området indeholder en havn og en række feriehuse, men der er også store naturområder med søbred. Ud over regnbueørreder er der af fladfisk og mange ål. Fiskekort købes hos havnemesteren.

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
Lokalrapportør :Jimmy Pajbjerg
Fra Ebeltoft køres ad vej 21 mod Færgehavnen. Umiddelbart inden færgehavnen drejes til venstre ad Øerkrogvejen mod Øer Maritime Ferieby. Kør ca. 1,5 km og drej til højre ned mod slusen.
Reporter : Jimmy Pajbjerg
E-mail : lystfiskeri@webspeed.dk
Jeg har dyrket lystfiskeri så længe jeg kan huske. Som ung var det mest i de jyske åer og søer. Nu er der længere mellem turene som foregår primært ved kysterne. Var i 7 år den drivende kraft bag Jagt og Fiskeri på TV2s Tekst-TV. Og har arrangeret DM i Put & Take fiskeri et par gange.