Skansen, Bornholm

Søbækken er omfattet af fredning fra den 16/9-16/1. Men det berører ikke lystfiskeriet på områdets bedste plads – Skansen, hvor der på grund af fuglereservatet alligevel kun må fiskes på et begrænset område. Der må ikke fiskes på strækning fra Søbækkens udløb ved Nexø Havn og ned til Lange Skanse. Fiskestrækket går derfor fra selve Lange Skanse og syd på mod Balka. Fra den anviste parkeringsmulighed kan der her fra fiskes ca. 400 meter til hver side. På grund af flade sten og rev er her et behageligt vade terræn som er optimalt for havørredrevir.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Bob Hampe
Kør mod Snogebæk. Drej til venstre mod Neksø og forbi campingpladsen man møder lige uden for Snogebæk. Drej til højre ad Boulevarden. For enden køres til venstre ad Strandvolden. Fortsæt ad Strandvolden til der i et sving kommer en grusvej. Kør ligeud ad grusvejen. Ca 300 meter henne kan der parkeres på lille sidevej. Selve spidsen af Skansen ligger ca. 400 meter til venstre (nordpå). 
Reporter : Bob Hampe
E-mail : bobrikke@mail.dkelemail.dk
Jeg er 34 år og en ivrig lystfisker som fisker efter alt der bevæger sig i vandet.Om vinteren er det havørred sommer er det gedder og ål og det som man ellers fanger i sommermånederne. Har man lyst til at besøge Bornholm for at fiske kan man kontakte mig på ovenstående adresse og mobil så viser jeg lidt rundt på øens fiskepladser da jeg til daglig er guide på Bornholm.Man kan også få fat i mig på mail:bobrikke@mail.dk .hvis man ikke kan på mail.dkskal man prøve email.dk.Der vil i løbet af efteråret komme en hjemme side fra mig der vil omhandle fiskeriet rundt om bornholm både sø kyst og moser.Dette bliver lavet i samarbejde med fiske venner samt fiskeklubben ædelfisken.