Søbyvad Mølle Fiskesø

Mindre fiskesø ved tidligere mølledam. Søen forsynes med vand fra Gjern å og der er fiskeret til en strækning af Gjern å. Dybden i søen er mellem 1,5 og 2 meter.

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
Lokalrapportør :Jimmy Pajbjerg
Fra Århus køres ad vej 26 mod Viborg. Cirka 2 km efter Svenstrup (og umiddelbart efter broen over Gjern å) drejes til højre ad Mølkærvej. Efter 30 meter igen til højre til søen. 
Reporter : Jimmy Pajbjerg
E-mail : lystfiskeri@webspeed.dk
Jeg har dyrket lystfiskeri så længe jeg kan huske. Som ung var det mest i de jyske åer og søer. Nu er der længere mellem turene som foregår primært ved kysterne. Var i 7 år den drivende kraft bag Jagt og Fiskeri på TV2s Tekst-TV. Og har arrangeret DM i Put & Take fiskeri et par gange.