Sønderskov Lystfiskersø

2 mindre søer anlagt i 1994 og 2004 beliggende i dejligt naturområde tæt ved Skjern å og Omme å. Dybden er mellem 1-3 meter i søerne. Der fortrinsvis regnbueørreder og ål efter antal besøgende. I højsæson (april-november) udsættes fisk 2-3 gange om ugen på mellem 0,6 og 8 kilo. Af og til udsættes også bækørreder og søørreder. Fiskekort købes ved selvbetjening.

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
Lokalrapportør :Jimmy Pajbjerg
Kør ad vej 11 eller 28 til Tarm (øst for Ringkøbing Fjord og lidt syd for Skjern). Fra Tarm køres ad vej 28 mod Sønder Omme/Vejle. Cirka 1 km uden for Tarm bygrænse drejes til venstre mod Stovstrup ad Stovstrup Hedevej. Kør omkring 2 km ad denne vej - vejen går over i Sønderskovvej. Søerne ligger på venstre hånd cirka 300 meter efter passage af Omme Å.
Reporter : Jimmy Pajbjerg
E-mail : lystfiskeri@webspeed.dk
24 64 54 89
Jeg har dyrket lystfiskeri så længe jeg kan huske. Som ung var det mest i de jyske åer og søer. Nu er der længere mellem turene som foregår primært ved kysterne. Var i 7 år den drivende kraft bag Jagt og Fiskeri på TV2s Tekst-TV. Og har arrangeret DM i Put & Take fiskeri et par gange.