Stenodde, Bornholm

Vadefiskeri. Bunden består af sand, ålegræs og mange sten. Udvis forsigtighed ved vadning. Det kan godt betale sig at affiske mellem stenene inden der vades helt ud. Pladsen er meget besøgt, også af lokale fiskere. Fiskeri på selve stenrevet, men der kan med fordel også fiskes til højre hen mod Holster Odde. Bemærk dog helårsfredning ved udløbet af Øle Å. Der må ikke fiskes i en zone på 500 meter til hver side af udløbet.

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Jimmy Pajbjerg
Kør Fra Pedersker ad kystvejen, Sønder Landevej, mod Snogebæk/Nexø. Ca. 2 km udenfor Pedersker, efter passage af Øleå, drejes ad Sandvejen. Fortsæt ad denne hele vejen ligeud ca. 2 km til enden. Der er parkeringsplads lige ved kysten. Stenodde ligger lige neden for parkeringspladsen.
Reporter : Jimmy Pajbjerg
E-mail : lystfiskeri@webspeed.dk
Jeg har dyrket lystfiskeri så længe jeg kan huske. Som ung var det mest i de jyske åer og søer. Nu er der længere mellem turene som foregår primært ved kysterne. Var i 7 år den drivende kraft bag Jagt og Fiskeri på TV2s Tekst-TV. Og har arrangeret DM i Put & Take fiskeri et par gange.