Stolbro Næs

Stolbro næs ligger lige overfor Stevning næs og ligner denne plads meget. Dog når du kommer rundt om den store pynt bliver det til vadefiskeri 50 meter ude på en revle som går på langs af kysten. HUSK FREDNINGSBÆLTE VED STOLBRO BÆK. Der kan til tider være en del nedgangshavørreder især i jan-feb-mar-apr måned. Fisker bedst i vesten vind.

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Henrik Christensen
På Als køres nord på mod Nordborg. Når du kommer til lyskrydset i Guderup drej til venstre ad Dyndved Gade. Følg vejen hele vejen ud til kysten. Der er kun plads til max 2 biler på parkeringspladsen. Gå igennem haven hvor der bor en tysker (der har han ikke noget imod). Start ved den lille pynt og fisk til venstre.
Reporter : Henrik Christensen
E-mail : htm.christensen@mail.dk
Jeg er 37 gode fiskeår og har fisket i 30 år primæt i Gelså/Hjortvad Å/Skjern Å (Borrisstykket) og selvfølgelig på kysten ved Als.Hvis jeg ikke lige fisker så har jeg med vandpleje at gøre (klækkeri?øbs restaurering mm.)Er best. medlem af Sporstfiskerforening Als.Klik på overnævnte email adr. og du er på vej til en guide tur ved de Alsiske kyster.Med fiskevenlig hilsenHenrik ChristensenKnæk og Bræk