Varbro Å

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
Lokalrapportør :Per Haagensen
Ingen Beskrivelse
Reporter : Per Haagensen
E-mail : Haagensen@mail1.stofanet.dk
Er pt. ikke medlem af nogen lystfiskerforeninger men gammel medlem af Hjørring sportsfiskerforening og Vrå sportsfiskerforening. Er ansat på Aalborg universitet som ingeniør.