Vegen Å

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
Lokalrapportør :Tøger Kløve Sørensen
Ingen Beskrivelse
Reporter : Tøger Kløve Sørensen
E-mail : soerensen@besked.com
Jeg er 25 år fisker i Holstebro Vandkraftsø Vegen Å og Tvis Å og lidt i områdets P&T søer. Jeg dyrker mest spinnefiskeri men er begyndt at prøve mig frem med fluen.