Voigt Strand

Fin fiskeplads hvor du kan gå og fiske på en sandrevle som går på langs af kysten og kast ud over ålegræs-muslinger og store sten både til højre og venstre. Husk FREDNINGSBÆLTE VED CAMPINGPLADSEN. Fisker bedst i en svag til jævn sydøstenvind.

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Henrik Christensen
Kør ad hovedvej 8 til Fynshav by drej til højre ad østkystvej indtil du kommer til et skilt på din venstre side hvor der står Voigt Strand kør ned af den indtil du kommer til vandet.
Reporter : Henrik Christensen
E-mail : htm.christensen@mail.dk
Jeg er 37 gode fiskeår og har fisket i 30 år primæt i Gelså/Hjortvad Å/Skjern Å (Borrisstykket) og selvfølgelig på kysten ved Als.Hvis jeg ikke lige fisker så har jeg med vandpleje at gøre (klækkeri?øbs restaurering mm.)Er best. medlem af Sporstfiskerforening Als.Klik på overnævnte email adr. og du er på vej til en guide tur ved de Alsiske kyster.Med fiskevenlig hilsenHenrik ChristensenKnæk og Bræk