Aggersund Nord

I Aggersund Nord kan der fiskes fra begge sider af broen. På vestsiden er der en ca. 150 meter lang kaj hvorfra der kan fiskes – i hele kajens længde. Fra kajen er der trappe op til broen og over til østsiden. På østsiden er der strand hvor der med fordel kan bruges waders – men pas på der bliver hurtigt dybt. Bedste fiskeforhold er fra broen og ca. 200 meter østpå. På begge sider kan der fanges sild og hornfisk. Silden fanges på sildeforfang, og hornfisk fanges på blink eller prop med tobis eller sildestykker. Vanddybden er ca. 4-10 meter. Strømmen kan være meget kraftig i sidevind, da vandet skal presses gennem det smalle stykke ved broen. De bedste vejrforhold er solskin og stille vejr.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Kim B. Kristensen
Indkørsel til kajen på vestsiden af broen: På nordsiden af Aggersundbroen - kør ind ved Fjerritslevvej 5 (Vilsund Muslinge Export) og følg vejen til venstre der er fine p-pladser helt nede ved kajen. Indkørsel til stranden på østsiden af broen: På nordsiden af Aggersundbroen - kør ca. 2 meter ind af Brogade - parkering til højre.
Reporter : Kim B. Kristensen
E-mail : Rameki@adr.dk
Ingen beskrivelse endnu