Hornfisk

Af: Steen Ulnits |
01/09/2002

Latinske Navn
(Belone belone)

Beskrivelse
En populær fisk, som trækker ind i de danske farvande for at gyde i april-maj. De første er altid de største – meterlange og håndledstykke. De største kan veje over kiloet – med 2 kg som en mulig rekordfisk.Efter gydningen på det lave vand trækker hornfiskene ud på dybere vand, hvor sommeren tilbringes. Udtrækket fra danske farvande sker typisk i september-oktober, hvor fiskene atter er fede og velnærede.Hornfisken har en speciel jagtteknik, når den jager småfisk: Den svømmer ind mellem småfiskene, hvor den slår omkring sig med sit lange næb. Herved bedøver den fiskene, som den så let kan samle op bagefter. Ellers bruger den mest sit lange næb til at plukke krebsdyr med imellem vandplanterne.

Fangstmetode
Vil man være så sikker på at fange hornfisk, som man overhovedet kan blive, skal man satse på rendyrket medefiskeri med flåd og sildestykker. På lavt vand bruges bobleflåd – på dybere vand et glideflåd med stopknude.Spinnefiskeren kan forøge sine fangstchancer væsentligt ved at udskifte blinkets store trekrog med en mindre, som bindes fast i en tavs, der er lidt kortere end blinket – og lidt tykkere end hovedlinen. Så bliver flere af fiskene hængende.Fluefiskeren kan med små og langsomt fiskede fluer kroge mange fisk, da hornfiskens føde primært består af mindre krebsdyr – sekundært småfisk.

Fredning
Ingen officiel fredningstid.

Mindstemål
Ingen officiel mindstemål.