Der er fastsat fredningsbælter ved udløb af åer, bække og indvande. Lystfiskeri må ikke finde sted nærmere end 500 meter fra åers, bækkes og indvandes udløb i havet eller fjordene.

Når vandløbets udmunding er mindre end 2 meter bred, gælder reglen om fredningsbælte kun fra 16. september til og med 15. marts.

Der kan dog være fastsat særlige regler om fredningsbælter ud for enkelte vandløb.

Læs mere her: https://fiskeristyrelsen.dk/lyst-og-fritidsfiskeri/mindstemaal-og-fredningstider

Genudsætning

Fisk under mindstemål skal genudsættes hurtigst muligt – uanset, om fisken er levende, skadet eller død. Det er under ingen omstændigheder tilladt at beholde, transportere eller opbevare fisk under mindstemål.

Fisken genudsættes bedst ved skånsomt at fjerne krogen under vand og lade fisken slippe væk. Hvis en fisk tages op af vandet med hænderne, så at den mister skæl, vil den dø få dage efter genudsætningen.

Man bør ikke bære en fisk i krog og line, men anvende et fangstnet, hvis man skal have fisken med hjem.

Opdateret: 18.02.2023