Ansager Kanal

Ca. 12 km fiskestræk på begge sider fra udløb i Karlsgårde Sø til Ansager by. Kanalen er 2 til 2,5 m bred med en moderat strøm og roligt løb. Kanalen er som navnet angiver meget præget af at være en kanal med sit lange lige løb. Vandet er meget humusfarvet, så derfor vil ormefiskeri nok være den mest effektive agn. Andre agn kan selvfølglig også benyttes. Man skal dog ikke lade sig narre af betegnelsen “kanal” da kanalen har kastet store fisk af sig i årenes løb. Desværre er det dog mange steder svært at komme ned til åen pga. af en tæt beplantning langs begge breder. Derfor må henvises til at fiske tættest på Ansager, da det her er lettest at komme til. Fiskeriet er i kanalen er åbnet fra 1. marts til 31. Oktober. Der må højst hjemtages 3 fedtfinnefisk pr. kort pr.dag. Dagkort 55 -Årskort 350 -Børn under 12 år fisker gratis når de er ifølge med en kortholder. Kontatk evt. Jens Ole Simonsen fra sydvestjydsk; 75 15 67 17Eller tjeck deres hjemmeside: www.sydvestjydsk.dk

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Daniel Lindvig
Fra Grindsted køres der med hovedvej 30 mod Esbjerg. Efter ca. 2 km kommer der en vej til højre mod Ansager. I Ansager by drejes der ved første vej til venste mod Hodde. Ca 2 km uden for Ansager drejes der til højre op ad en lille grusvej. På grusvejen drejer man igen til venstre, og for enden af grusvejen ligger en parkeringsplads lige ned til kanalen.
Reporter : Daniel Lindvig
E-mail : DeinerL@sol.dk
Ingen beskrivelse endnu