Bækørred

Af: Steen Ulnits |
01/09/2002

Latinske Navn
(Salmo trutta fario)

Beskrivelse
Den rødplettede bækørred forekommer naturligt i de allerfleste rene vandløb i Danmark. Bækørreden er standformen af ørreden og dermed samme biologiske art som søørred og havørred.Bækørreden er en relativt langsomt voksende fisk, som derfor ikke tåler noget stort fiskepres. Flere og flere genudsætter derfor de rødplettede bækørreder, så der også er noget at komme efter næste gang. Fisk over kiloet er sjældne.Der er kun én fisk per standplads, og selv større vandløb kan derfor let udfiskes totalt. Det er sket mange steder.

Fangstmetode
Bækørreden kan fanges ved medefiskeri, på spin eller med flue. Medefiskeren bruger orm, der i mindre vandløb fiskes på en løs line – i større vandløb med flåd og bly. Sørg altid for at bruge så stor en krog – typisk 1/0 eller større – at undermålsfisk ikke kan sluge krogen.Spinnefiskeren bruger fortrinsvis små 3-7 grams spinnere fisket opstrøms gennem grøderenderne – en effektiv metode i sommerhalvåret – eller flydende 5-7 cm lange woblere fisket nedstrøms under udhængende grene og træer eller underskårne brinker.Fluefiskeren kan bruge vådflue, streamer, tørflue eller nymfe fisket på klassisk vis.

Fredning
16. november – 28. (29.) februar

Mindstemål
30 cm. i ferskvand.

Opdateret 15.02.2023