Binderup Å

Meget klarvandet og snoet å der løber stort set ureguleret. De enkelte stræk varierer meget fra lavvandede med stærk strøm til mere rolige med dybe høller. Fiskeretten er lejet ud til en række små foreninger hvoraf flere jævnligt optager nye medlemmer.

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Mikkel Christensen
Foreningen Salar's fiskevand ligger på begge sider af Hobrovej i Vokslev, et par km SØ for Nibe. Foreningen Titan's fiskevand ligger på begge sider af dambruget ved Pandumbro, mellem Bislev og Øster Hornum.
Reporter : Mikkel Christensen
E-mail : mikkel_christensen@yahoo.dk
Allround fisker årgang 1975.Fisker primært efter havørred på kysten med spin eller flue. Derudover fisker jeg en del fra jolle i Limfjorden efter sild og hornfisk når der er sæson for det. Når tiden er til det bliver det også til lidt sø og å fiskeri efter gedde og ørred.