Boller Nederskov

Dette er nok et af de bedste hotspot i Horsens inderfjord. Der er en meget varieret bund, og der findes mange muslinger og krabber hvilket gør decideret bundfiskeri ret besværligt. Men kom en tur ud med flue/spinne stangen og du vil ikke blive skuffet. Bedste fiskeri ved stensætningen og til højre for denne. Bemærk helårsfredning til venstre for stensætningen (mod vest) grundet udløb af Bygholm Å.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Claus Teislev
Fra Horsens : Kør ud af Bollervej og drej til venstre ind af Bollerslotsvej her forefindes en p-plads rimelig tæt på fjorden. 
Reporter : Claus Teislev
E-mail : teislev@hotmail.com
Jeg er 26 år og har fisket siden jeg var 6 så det bliver jo lige i omegnen af 20 år.Jeg dyrker mest specimenmede fiskeri men det bliver da også til en del ture med både flue og spinnestangen