Borgmesterhøjen

Ved fiskeriet på Borgmester højen er fiskeriet ændret i forhold til Abelshoved. Der er ikke længere anlagt så mange høfder og vanddybden er større. Mod nord skal du være opærksom på fredningsbæltet ved Giber å. Der er på strækket enkelte små rev som skal affiskes grundigt. Fiskeriet foregår hovedsageligt efter fisk der trækker langs kysten.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Edwin Blankensteiner
Fra Århus køres sydpå ad vej 451 mod Odder. Mellem udkanten af Århus og Beder drejes mod Moesgård. Kør til Moesgård Museum. Drej til højre mod Fløjstrup skov. Drej til venstre ved skilte mod Fløjstrup skov og strand. Kør ad vejen mod stranden og parkér ved Borgmesterhøj. Fisk mod nord. Ca 14 km. fra Århus.
Reporter : Edwin Blankensteiner
E-mail : e.blanke@stofanet.dk
63 år og har fisket i ca. 53 år med pauser ind i mellem. Efter at jeg flyttede til Århus har jeg fisket på pladserne omkring Århus i 35 år og er meget på kysten syd for Århus. Fisker meget med spinnestangen men også en del med fluestang. Herudover også en del i åer. Er medlem af Århus Sportsfiskerforening.