Bouet v/Nørresundby

Lavvandet del af fjorden som kræver vadefiskeri – ofte en lang vadetur men pladsen er meget “vadevenlig”. Overvejende sandbund plettet af ålegræs og muslinger. Pladsen er særdeles velegnet til flue- eller spinnefiskeri efter havørred og hornfisk. En anden sjov fangstmetode til især hornfisken er flådmede med sildestykker – det kan være uhyggeligt effektivt i højsæsonen.

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Thomas Winther Larsen
Kør fra Aalborg ad motorvej E45 mod Frederikshavn. Kør af ved frakørsel 20 Bouet og drej til højre ad Bøgildsmindevej. For enden af Bøgildsmindevej kommer Kystvejen som løber parallelt med fjorden ca. 75 meter fra vandkanten. Parkering i siden af kystvejen.
Reporter : Thomas Winther Larsen
E-mail : winther-larsen@mail.dk
Jeg er 33 år og dyrker mest spinne- og bundsnørefiskeri i åen og ved kysten. Jeg er så småt begyndt på fluefiskeriet også. Jeg fisker mest i Sæby å og ved kysten omkring Sæby.