Bramsnæs Vig

Bramsnæs Vig er en utrolig spændende og måske Danmarks smukkeste lokation som byder på interessante og varierede bundforhold. Et rigtig hot-spot. Aller inderst i vigen er der temmelig lavt vand – ca. 1 meter. Bunden er meget blød sandbund (dynd) og væksten er ålegræs. Her kan gøres gode fangster først på året. På østsiden – fra den lille tange Kokholm og op mod Ejby havn er bunden knap så blød. Der er lidt dybere og store arealer med ålegræs som det godt kan betale sig at affiske. Ud for hvor skråningen ned mod vigen skifter fra mark til bebyggelse findes en fælde. Gå forsigtigt for der bliver indenfor 1 skridt pludselig MEGET dybt, men det er en spændende skråning for fisken. Ved lavvande fritlægges revlen og indenfor denne bliver der ca 75 cm. dybt med blæretang.

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Svend-Jørgen Gregersen
1) Kør til Ejby og drej ved skole/plejehjem ad Ejby Strandvej. Efter købmanden kommer en lang P-plads. For enden af denne går du til venstre ad grusvejen "Nagels Rende" gennem bommen ned til sejlklubben. Gå til venstre ad stranden og gå ud i vandet efter ca. 100 meter og affisk sydover.2) Parkér i den brede rabat på Hornsherredvejen 700 m.syd for Ejby. Gå ned mod Bramsnæs Vig ad grusvejen som går stejlt ned på modsatte side af vejen. Gå ned mod ejendommen som bogstavelig talt ligger i vand-kanten. HUSK - VIS HENSYN. Vi skal trods alt gennem et par af ejerens hegn.
Reporter : Svend-Jørgen Gregersen
E-mail : sjgregersen@tdcspace.dk
46 år. Gift med Bente. Det har jeg været i 26 år. 2 børn Jacob og Pernille på hhv. 23 og 19 år. Arbejder på rulleskift på Novo Nordisk i Hillerød som operatør. Har kun 2 minutter til Munkholmbroen og fisker derfor 1 - 2 gange om ugen. Fisker udelukkende efter havørred/regnbueørred. Fanger du fisk - eller har du fanget fisk - som ikke er medtaget i min beskrivelse må du meget gerne sende mig en mail om dette.