Brejning Hoved

Brejning hoved er en pynt der ændrer sig år for år. Der bliver ædt af de høje skrænter og dette kan have indflydelse på fiskeriet i senvinter og forår. Bundforholdene er perfekt for havørred da det er en såkaldt leopardplettet bund – godt med blæretang og ålegræs. Omkring 5 meter ude er der en revle som man kan kante sig ud på. Men vær meget opmærksom på højvande for ellers kommer man ikke ind igen. En anden ting man også bør være opmærksom på er Hedeåen der løber ud neden for mandshjemmet ved bådhavnen. Der er det normale fredningsbælte omkring.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Peder Rasmussen
Kør ad vej 28 (Vejle-Fredericia). Kør til Brejning og følger vejen gennem byen mod stranden og bådhavnen. Du kører ned af en bakke (Chr. Kellersvej); ligeover et vejkryds med en lille sø på højre hånd (Møllegårdsvej). Videre ned mod en stor bygning (mandshjemmet). Istedet for at køre gennem porten til mandshjemmet kører du til venstre og følger vejen mod højre hen mod to afsides liggende huse. Her er der stort set altid parkeringsplads lige ned til vandet. Herfra går du til venstre et godt stykke før du når ud til fredningsbæltet fra Hedeåen der løber ud neden for mandshjemmet. En anden parkerings mulighed hvor du kommer lidt tættere på er når: Du kører til Brejning og følger vejen gennem byen mod stranden og bådhavnen. Du kører ned af en bakke (Chr Kellersvej); til venstre i et vejkryds (Vandværksvej) med en lille sø på højre hånd. Du fortsætter 3-4 km til et 90 graders sving hvor der er mulighed for at parkere. Herfra følger du en "sti" forbi en jernport og går mod venstre.
Reporter : Peder Rasmussen
E-mail : pra@sol.dk
Er primært å - og kystfisker omkring Vejle. Er medlem af VSF og går derfor en del ved Vejle- og Rohden Å.Jeg er lige begyndt at få smag for søfiskeriet men er ikke kommet ordentligt igang endnu.Når tid og pengene tillader det tager jeg en tur på det gule men ellers dyrkes dybtvands fiskeriet i Lillebælt.