Dania (Mariager Fjord)

Pladsen er meget besøgt i vinter månederne, da saltfabrikken lukker varmt vand ud i fjorden. Men pladsen fisker godt hele året. Bundforhold er ålegræs og stenbund. Man kan fra lystbådehavnen sætte sin båd – her skal betales 30 kr.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Brian Thomsen
På vej 555 mellem Mariager og Assens drej fra hvor vejskilt viser til Dania. Der kan fiskes på hele strækningen, og parkeres hensigtsmæssigt i vejkanten.
Reporter : Brian Thomsen
E-mail : lystfiskeri@tiscali.dk
Jeg er årgang 1964 og fisker mest i Mariager fjord Limfjorden Sønderup å og Gudenåen. Jeg fisker mest med spin og er inden for de sidste par år er jeg begyndt med flue. Jeg har båd sammen med en kammerat og når vi kan tage os sammen er vi gerne ude og fange fladfisk. Har du fangstrapporter fra de pladser hvor jeg er lokalrapportør så send mig en E-mail så ligger jeg dem på nettet. Vi ses der ude. KNÆK OG BRÆK