Dragør Havn

Molefiskeri. Sandbund og omkring 5-10 meter dybt. Der er gode muligheder for at fange fladfisk. Der kan også fanges andre fisk: hornfisk, torsk ,havørred. Der er P-muligheder ved havnen.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Lars Johansen
1) kør af Englandsvej væk fra kbh. Englandsvej går over i Kirkevej.2) fra Kirkevej drejes der til højre ad Vestgrøningen3) drej til venstre ad Rønne Allé og fortsæt lige ud til havnen.
Reporter : Lars Johansen
E-mail : L_johansen@adslhome.dk
Jeg er 24 år og fisker både med flue og spin på kysten. Bruger også meget tid på havfiskeri på Øresund. Jeg har fisket i ca. 5-6 år