Dragstrup Vig

Endnu en stor vig med flere ferskvandsudløb. Det største findes i bunden af vigen – Lyngbro Bæk-(respekter fredningsbæltet). En stor del af bunden her består af sand og bælter med ålegræs. Der er gennem tiderne fanget mange og store ål her. Bedst i pålandsvind. Videre ud langs vigen varierer bunden med muslingebanker, sand imellem og mere ålegræs. Mange steder meget lavvandet. En god plads i den kolde tid.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Jimmy Pajbjerg
Fra A-26 ud for Ø.Jølby drejes ad Vestmorsvej. Kort efter kommer Kr.Koldsvej på højre side. Følg vejen her til Dragstrupvej ses på venstre side. Kør ad Dragstrupvej. Efter ca.1½ km dukker Fjordvangen op på højre side. Følg vejen ned til vandet.
Reporter : Jimmy Pajbjerg
E-mail : lystfiskeri@webspeed.dk
Jeg har dyrket lystfiskeri så længe jeg kan huske. Som ung var det mest i de jyske åer og søer. Nu er der længere mellem turene som foregår primært ved kysterne. Var i 7 år den drivende kraft bag Jagt og Fiskeri på TV2s Tekst-TV. Og har arrangeret DM i Put & Take fiskeri et par gange.