Ejby Ådal

Fiskeriet foregår fra fredningsbæltet og nord på helt op forbi campingpladsen til den pynt hvor trappen går ned. Stykket er med ålegræs og stenbund. Der er også leopardbund. Fra fredningsbæltet ned til næste pynt er med lidt ålegræs og blæretang. Det er en god plads til det sene forår og tidlige efterår. Husk lige fredningsbæltet.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Steen Hemmingsen
Kør ad hovedvej 53 (Holbæk motorvejen til Frederikssund). Midt i mellem Ejby og Kr.Hyllinge skal man dreje mod Kyndeløse og derefter mod Kyndeløse Sydmark/campingpladsen. Fortsæt helt ned til campingpladsen/nudistlejeren. Kør til venstre og fortsæt ud til p-pladsen og så er det bare at komme ned til vandet.
Reporter : Steen Hemmingsen
E-mail : hemmingsen@os.dk
Jeg er 37 år gammel og har min store interesse for kyst fiskeri primært efter havørred og et par af de flade i sommerperioden. Jeg fisker med både spin og flue alt efter hvor hårdt det blæser og årstiden.