Fiskerhuse

Fiskerhuse dækker strækket fra ca. 200 meter syd for Ejby Havn og nordpå til fredningsbæltet ved Ejby Ådal. En vestvendt strækning med håndstore sten, blæretang inde under land og ålegræs lidt længere ude. Får hurtigt dybde.

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Svend-Jørgen Gregersen
Kør til Ejby og drej ind ad Ejby Strandvej ved skolen. Når bebyggelsen slutter på venstre hånd drejes til venstre ad Ejby Havnevej. Her stilles bilen på havnen og man går nogle få meter nordpå så står man på stranden hvorfra der affiskes nordefter mod Ejby Ådal, eller man kan affiske området til venstre foran Fiskerhusene.
Reporter : Svend-Jørgen Gregersen
E-mail : sjgregersen@tdcspace.dk
46 år. Gift med Bente. Det har jeg været i 26 år. 2 børn Jacob og Pernille på hhv. 23 og 19 år. Arbejder på rulleskift på Novo Nordisk i Hillerød som operatør. Har kun 2 minutter til Munkholmbroen og fisker derfor 1 - 2 gange om ugen. Fisker udelukkende efter havørred/regnbueørred. Fanger du fisk - eller har du fanget fisk - som ikke er medtaget i min beskrivelse må du meget gerne sende mig en mail om dette.