Halk Hoved

Vadefiskeri. En af områdets toppladser efter havørred. Typisk havørred vand med bundforhold bestående af varierende dybde og gode rev og muslingebanker, specielt ved skrænterne. Mange sten og tangbælter, også store sten. Forsigtig ved vadning.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Jan Bülow Jensen
Kør ad Aarøsundvej til Starup. Kør ad Lundingvej mod Hejsager. Kør til højre ad Halkvej. Halk Hoved er besværlig at komme til, og ligegyldig hvilken vej man vælger vil der skulle spadseres mellem 300-700 meter. Har er 2 muligheder fra Hejsager: 1. Fra Halkvej følges skiltene mod campingpladsen. Der er parkeringsmulighed ved campingpladsen. Ved stranden spadseres mod venstre til skrænterne. 2. I stedet for at køre til campingpladsen kan du efter Halk fortsætte ligeud mod Medsted, og dreje til venstre ad Bukholmvej. Fortsæt ad denne vej til der kommer et 90 graders sving. Her fortsættes ligeud ned gennem skoven. Fortsæt til stranden (eller så langt du kan komme i bil). Ved stranden spadseres lidt til højre.
Reporter : Jan Bülow Jensen
E-mail : Bulowjensen@mail.tele.dk
Jeg hedder Jan er 38 år gammel og bor i Haderslev med min kone og tre dejlige børn. Mit foretrukne fiskeri er nok en tur ved kysten men en tur ved åen er heller ikke af vejen. Jeg fisker både med flue blink og spinner. Men kan også lide at sidde en varm sommerdag ved en sø og stirre på et flåd.