Helligsø Teglværk

Smukkere kan det næsten ikke gøres… Udover havørred byder stedet på en fantastisk solnedgang over Agger Tange/Vesterhavet. Fra Teglværket og nord om pynten er der rigtig leopardbund med muslingebanker, og store sten helt ind på stranden, tang, ålegræs osv. Faktisk går strækningen hele vejen langs Krik Vig ind til Krik Købmand. Et stræk hvor der undervejs bydes på chance for havørred og hornfisk. Man knokler dog rundt i en del løse sten af den størrelse anklerne ikke kan lide. Men flot er det. Nordøst vind og højvande er perfekt.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Lars E Lasse Jensen
Fra A11 mellem Thisted/Struer drejes der ad Helligsøvej ved Skibsted Fjord. Følg vejen rundt til Teglværket. Se iøvrigt fiskepladsen Røjensø Odde .
Reporter : Lars E Lasse Jensen
E-mail : lassecarl@hotmail.com
Kommer fra Vestervig i Thy. Har boet i Thisted Århus København.Fisker mest i Thy området men kommerdog i løbet af sæsonen over hele landet.Medstifter og forhenv formand for Blaagaard Lystfiskerlaug hjemmehørende på Blaagaard Seminarium Søborg. Er meget all round: Medefiskeri kystfiskeri med spin el flue drivfiskeri fra jolle tungt havfiskeri på Nordsøen..m.m. Favoritpladsen er dog en sommeraften eller -morgen på stranden eller høfderne langs Agger Tange.