Hindsgavl

Pladsen er også kendt som Hindsgavl Slots banke. Der kan vadefiskes på store muslingebanker. Der fiskes primært efter ørred, men hornfisk træffes også i sæsonen.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Michael Møller
Fra Jylland køres der over den gamle Lillebæltsbro. 1 km. fremme ved iskioskerne drejes til højre ad Hindsgavl Allè. Der parkeres ca. 500 m. fremme på Hindsgavls parkeringsplads. Man går igennem haven til vandet - husk at gå på stierne.
Reporter : Michael Møller
E-mail : skarven@tiscali.dk
Hej. Mit navn er Michael jeg er 43 år har fisket på kysten siden jeg var 14 år mine fluer binder jeg selv jeg fisker mest med fluestang selvom bobleflådsfiskeri samt blink også bruges når forholdene er til det. Jeg fisker også efter havørred i åen samt ål i både å og havn.Knæk og bræk