Kalø Slotsruin

Benyt Waders. Klassisk østjysk kystplads. Fiskestrækket løber fra stykket inde ved hestehaveskoven, ind omkring hullet ved skovløberhuset, ud omkring selve slotsruinen, og ind igen på siden over mod havnen ved Nappedam. Stykket inde under Hestehaveskoven er stenet bund med blæretang og ålegræsbælter. Hullet inde ved Skovløberhuset er hovedsageligt Ålegræs. Ude ved selve Slotsruinen er der til højre et lavvandet stykke med meget store sten. Midt på sykket ved Slots-ruinen er der 2 muslingerev med dybt vand uden for. Til venstre går det dybe vand meget tæt ind under land med ålegræs. Stykket ind mod bunden (Nappedam siden) består hovedsageligt af ålegræsbælter med enkelte blæretangsbuske og sandede pletter. Der kan faktisk fanges havørred hele året omkring Slotsruinen.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Bjørn Sørensen
I Rønde by drejer du til højre (hvis du kommer fra Århus siden) i Lyskrydset hvor der skiltes mod kalø Slotsruin. Følg vejen ned til vandet hvor parkeringspladsen for Slotsruinen ligger. Herefter følger der en vandretur af en vis længde!!!
Reporter : Bjørn Sørensen
E-mail : bs_fly@msn.com
Hejsa - Jeg er 38 år og har fisket nu i ca. 35 år.Mit fiskeri er meget alsidigt. Lidt groft sagt fisker jeg efter alt - med alt!Hovedvægten af mit fiskeri er kystfiskeriet med flue- eller spinnestangen.Men udover kysten bruger jeg i løbet af en sæson tid på at fange; Å-havørred Bækørred P&T Ørred Stalling Skalle Gedde Torsk Sej Multer og Sild.Det seneste skud på stammen er bådfiskeriet som jeg skal til at udforske i Århus bugten både mede - pirke- og dørgefiskeri.Ved siden af fiskeriet binder jeg fluer støber/maler blink og laver diverse andre grejtilpasninger som mine "evige" eksperimenter med skydehoveder til mine fluestænger.Hvis du har nogen spørgsmål til grej fiskemetoder eller fiskepladser så er du velkommen til at sende mig en mail.Knæk og Bræk