Karup Å (Hessellund)

Fiskeri fra den vestlige bred på et ca. 1 km langt stræk. Specielt ved broen og de høje grantræer tages der pæne fisk. Der kan købes dagkort ved campingpladsen.

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Michael Boller
Kør ad vej 12 fra Herning mod Viborg. I Sunds køres mod Viborg. Fortsæt til umiddelbart før Karup by hvor der drejes til venstre mod flyvepladsen. Fortsæt ca 2-3 km til Hessellund Sø-Camping.
Reporter : Michael Boller
E-mail : netmadsen@yahoo.dk
Godag mit navn er som sagt michael Boller. jeg er en vild med p&t fiskeri med der er da og så plas til en gode lang tur up på havet efter stor torsk en eller en tur efter fladfisk med en kølig øl. Og en tur i Åen med flue er da bare toppen. så man kan vist godt sige jeg er tosset med at fiske