Kolding Å

I Kolding Å må der fiskes på venstre bred nedstrøms fra sammenløbet Åkær Å – Vester Nebel Å -og Kolding Å til “Plovfuren”. Fra “Plovfuren” på højre bred nedstrøms til Vester Ringgade ved bygrænsen (det gamle sygehus). Endvidere mulighed for fiskeri i Åkær Å samt Vester Nebel Å. Beskrivelse: Ca. 15 km fiskestræk på skiftende sider af åen. Fra 2-8 meter bredt vandløb med fin strøm. Meget fine sving og høller. Vanddybden varierer meget, og åen er flere steder meget dyb. Åen er velegnet til alle former for fiskeri. Åen er ikke opdelt i zoner. Fiskeriet er forebeholdt medlemmer, men der udstedes dagkort. Fiskeret:Kolding Sportsfiskerforening. Der sælges dagkort i tiden 1. april – 31. oktober fra sammenløbet Vester Nebel å og Åkær å til Kolding. Der må max. hjemtages 5 fisk pr. dag dog højst 3 bækørreder (ål undtaget). Se mere vedr. Kolding å på www.koldingsports-fisker.dk Kolding å er fint til alle former for fiskeri. Mørke fluer anvendes til nattefiskeri. Ved høj vandstand og specielt i sep-okt måned er orange wobbler yderst effektiv. Åen er virkelig en “perle” hvad angår sving, dyberender, stryg m.v. Havørreden kan i Kolding å stå overalt. Åen er noget nedbørsafhængig. Husk nænsom genudsætning af “nedgængere”.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Peder Blond
Der køres fra Vejlevej i Kolding ad den "gamle" Esbjergvej mod Ejstrup/Harte. Kolding å er nu på venstre side af vejen. Der fortsættes til Trudsbro. Her kan fiskes nedstrøms V.Nebel å, eller kør til Ejstrup hvor der kan fiskes opstrøms samt nedstrøms til jernbanen (kolonihaven). Eller Gl. Esbjergvej fra Kolding til venstre mod Ejstrup og til venstre ad grusvej kort før Ejstrup by til jernbanen (kolonihaven) - her kan fiskes nedstrøms til motorvejen. Eller kør ad Gl.Esbjergvej fra Kolding og sving til venstre mod Alpedalen, eller kør til Vestre Ringgade i Kolding hvor fiskeriet slutter. Der er anviste P-pladser.
Reporter : Peder Blond
E-mail : vita.pb@paradis.dk
Jeg er 54 år og har stort set fisket siden jeg var 10 år.Jeg er fluefisker og mit fiskeri foregår næsten udelukkende efter havørred og laks. Jeg fisker primærti Vejle og Kolding å men hvert år tages der ture til Ka-rup og Skjern å.I Norge har jeg fisket laks i 28 år mest i Møre-Romsdal men også i sydnorge i elvene Bjerkreim Ogna Figgjo Håelven samt Mandalselven. Jeg fisker endvidere hvert år i Mørrums-åen samt Atranved Falkenberg.Fisken du ser er havørred fra Vejle å - en rigtig "maj-springer" på 7 5 kg - 80 cm taget på flue.