Krogen

Strækket begynder ved Kielstrup Odde og fortsætter langt mod vest. Bundforholdene er meget varierede og vadefiskeri derfor at foretrække.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Esben Pedersen
Ad landevejen Hobro/Hadsund 10 km. fra Hobro drejes der mod Kielstrup. Fortsæt igennem Kielstrup mod Krogen. I T-krydset drejes der til venstre. Lidt fremme bliver det grusvej gennem skoven. Ca. 1 km. ad grusvejen er der en lille ubetydelig vigeplads på højre side. Parker her og følg det gamle hjulspor ned gennem skoven så kommer du ud midt på strækket.
Reporter : Esben Pedersen
E-mail : esben.pedersen@privat.dk
Er medlem af Århus Sportsfiskerforening og Hobro Lystfiskerforening. Foruden fiskevande tilhørende ovennævnte kommer jeg meget på Mariager fjord.Jeg har en lille jolle.Fotoet er fra juli 2003 en flot morgen ved Uggerby å der gav en havørred på 7 5 kg.