Kvistrup

Vadefiskeri nødvendig da der skal vades forbi vegatation ved kystlinien/skoven. Der kan fiskes på langt stræk til begge sider. Bunden er blød og der er mange muslingebanker. Med spinnestang er det muligt at kaste ud i sejlrenden fra de mindre spidser på stykket. Ellers er de små bugter rimelig lavvandet.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Kim S. Nielsen
<P>Fra Haderslev køres til Starup. Fortsæt gennem Starup mod Øsby/Årøsund. Et par km efter Starup drejes til venstre mod Sverdrup ad Sverdrupvej. Efter ca. 50 meter drejes tl højre mod Kvistrup ad Kvistrupvej. Efter 250 meter drejes til højre i T-kryds mod Kvistrup. I Kvistrup by drejes til venstre ad første vej (markvej). Det er lige efter 1 eller 2 små bygninger på venstre hånd. I starten går markvejen forbi 4-5 ejendomme (byen), senere går den ude i det åbne land. Følg denne markvej ca. 1 km. Ca 200 meter efter at have passeret en gård kan der parkeres i en lille lysning i skoven. Herfra er der sti til fjorden ca. 150 meter.</P>
Reporter : Kim S. Nielsen
E-mail : kim-marianne@adslhome.dk
Ingen beskrivelse endnu