Lilleå (Bidstrup stykket)

Lilleåen udløber i Gudenåen, og mange havørreder trækker herop for at gyde. Åen har en god vandføring, er 2-4 meter bred, og mange steder dybder over en meter. Gode muligheder med fluestangen. Hadsten Lystfiskerforening har fiskeretten på stykket. Der kan i perioden 1/3 – 31/10 købes dagkort af 80 kr. hos Q8, kirkevej 67, Hadsten og hos BB Marked (Den frie købmand), Kirkevej 1, Laurbjerg.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Esben Pedersen
Ad hovedvejen Randers/Silkeborg drejes i Laurbjerg mod Hadsten. Uden for Laurbjerg drejes til højre og parkeres ved baneoverskæringen.
Reporter : Esben Pedersen
E-mail : esben.pedersen@privat.dk
Er medlem af Århus Sportsfiskerforening og Hobro Lystfiskerforening. Foruden fiskevande tilhørende ovennævnte kommer jeg meget på Mariager fjord.Jeg har en lille jolle.Fotoet er fra juli 2003 en flot morgen ved Uggerby å der gav en havørred på 7 5 kg.