Lilleå (Hinnerup – Laurbjerg)

Godt bækørredfiskeri, og når havørrederne i løbet af sommeren trækker ind i ferskvandet på gydevandring, er Lilleåen den foretrukne destination for mange af Gudenåsystemets havørreder. Lilleåen er 2 – 4 meter bred og de fleste steder over 1 meter dyb. Gode muligheder med fluestangen. Stykket administreres i samarbejde af: Århus- Hinnerup- og Hadsten Lystfiskerforeninger. I perioden 1/3 – 31/10 kan der til stykkerne Hadsten – Svejstrup og Grundfør – Hårvad Bro købes dagkort á 60 kr. hos: Q8, Kirkevej 67, 8370 Hadsten – US Sport, Søndergade 10, 8370 Hadsten -Hadsten Turistkontor (DSB), Østergade 2, 8370 Hadsten – Aagaards Fiskegrej, Storegade, 8382 Hinnerup.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Esben Pedersen
Fra motorvej E45 benyttes afkørslerne 44 og 46 hvorfra der køres mod hhv. Hadsten og Hinnerup. Fortsæt gennem Hadsten til rundkørslen hvor der køres mod industrien. Drej til højre mod Balle fortsæt igennem og parker ved vejbroen. I Søften drejes til højre mod Grundfør. I Grundfør drejes der til venstre mod Hår. Også her parkeres ved vejbroen.
Reporter : Esben Pedersen
E-mail : esben.pedersen@privat.dk
Er medlem af Århus Sportsfiskerforening og Hobro Lystfiskerforening. Foruden fiskevande tilhørende ovennævnte kommer jeg meget på Mariager fjord.Jeg har en lille jolle.Fotoet er fra juli 2003 en flot morgen ved Uggerby å der gav en havørred på 7 5 kg.