Lilleå (Laurbjerg – Gudenåen)

Godt bækørredefiskeri, og når havørrederne i løbet af sommeren trækker ind i ferskvandet på gydevandring, er Lilleåen den foretrukne destination for mange af Gudenåsystemet havørreder. Lilleåen er 2-4 meter bred og de fleste steder over 1 meter dyb. Gode muligheder med fluestangen. Stykket administreres af Langå Sportsfiskerforening. Der kan købes dagkort for et stykke fra Laurbjerg og nedstrøms. Dagkortet kan købes hos Statoil i Laurbjerg.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Esben Pedersen
Ad hovedvejen Randers/Silkeborg passeres Laurbjerg. Parker ved hovedvejsbroen over jernbanen. Her nedenfor begynder stykket.
Reporter : Esben Pedersen
E-mail : esben.pedersen@privat.dk
Er medlem af Århus Sportsfiskerforening og Hobro Lystfiskerforening. Foruden fiskevande tilhørende ovennævnte kommer jeg meget på Mariager fjord.Jeg har en lille jolle.Fotoet er fra juli 2003 en flot morgen ved Uggerby å der gav en havørred på 7 5 kg.